GIA GIẢM LỤC VỊ ÐỊA HOÀNG THANG

 

- Thung dung

- Thục địa

- Phục linh

- Mẫu đơn

 

- Ngưu tất

- Sơn thù

- Ðương qui

 

Công dụng: Bổ thuỷ, nhuận táo.

Chủ trị: Ðại tiện táo do âm hư dương vượng;mạch xích bên trái không có lực.