ÔN KINH TÁN HÀN

ÐƯƠNG QUY TỨ NGHỊCH THANG

 

- Ðương quy

- Thông thảo

- Tế tân

- Quế chi

 

- Cam thảo

- Thược dược

- Ðại táo

 

Chủ trị : - Dương khí bất túc lại huyết hư và ngoại cảm hàn tà, chân tay quyết hàn, lưỡi nhợt rêu trắng, mạch tế muốn tuyệt hoặc trầm tế.

- Hàn nhập kinh lạc làm thắt lưng đùi bắp chân, bàn chân đau.