ÐƯƠNG QUY LỤC HOÀNG THANG

 

- Ðương quy

- Sinh địa hoàng

- Thục địa hoàng

- Hoàng cầm

 

- Hoàng bá

- Hoàng liên

- Hoàng kỳ

 

Công dụng : Tư âm tả hoả, cố biểu chỉ hãn.

Chủ trị : Âm hư, nội nhiệt đạo hãn. Mặt đỏ, tâm phiền, mồm khô, môi khô, phân kết, nước tiểu vàng, lưỡi đỏ, mạch sác.

          Chú ý : Phương thuốc này dùng cả dưỡng âm lẫn tả hoả, chiếu cố cả trong và ngoài,             nhằm âm dịch nội thủ được ở trong, vệ ngoài được khoẻ chắc từ đó giải quyết cả nội có             nhiệt, ngoại có mồ hôi