DƯƠNG HOÀ THANG

 

- Thục địa

- Ma hoàng

- Bạch giới tử

- Cam thảo

 

- Nhục quế

- Lộc giác giao

- Bào khương

Công dụng : Ôn dương bổ huyết, tán hàn thông trệ.

Chủ trị : Chứng âm thư thuộc dương hư hàn ngưng. Cốt thư, thoát hư, lưu trú, đờm hạch, hạc tất phong. Không có ngòi đầu, âm thư đau tức không nóng, màu da không thay đổi, mồm không khát, rêu lưỡi trắng, mạch trầm tế.