DƯƠNG HOÀNG THANG

 

- Nhân trần

- Quả dành dành

 

- Vỏ đại

 

 

Công dụng : Thanh lợi thấp nhiệt.

Chủ trị : Dương hoàng . Mặt, mắt vàng tươi, nhuận, lượm giọng, oẹ hoặc nôn mửa. Ðau tức vùng thượng vị, nước tiểu đỏ sẻn, bải hoải, ăn kém, hoặc có lúc mới phát bệnh, rêu lưỡi vàng nhờn lưỡi đỏ.