ÐỘC HOẠT KÝ SINH THANG

 

- Ðộc hoạt

- Ký sinh

- Ðương quy

- Ðỗ trọng

- Ngưu tất

- Tế tân

- Tần giao

- Phục linh

 

- Phòng phong

- Thược dược

- Cam thảo

- Quế tâm

- Xuyên khung

- Nhân sâm

- Can địa hoàng

Công dụng : Khu phong thấp, chỉ thống tý, ích can thận, bổ khí huyết.

Chủ trị : Chứng tý đã lâu, can thận đều hư, khí huyết bất túc. Thắt lưng gối đau mỏi, khớp co duỗi không lợi.