ÐỊNH SUYỄN THANG

 

- Bạch quả

- Cam thảo

- Tang bạch bì

- Bán hạ

- Ma hoàng

 

- Khoản đông hoa

- Hoàng cầm

- Tô tử

- Hạnh nhân

Công dụng : Tuyên phế giáng khí, chỉ ho bình suyễn, thanh nhiệt trừ đờm.

Chủ trị : Phong hàn bó phần biểu, đờm nhiệt đốt ở trong. Ðờm nhiệt khí cấp, đờm đặc vàng, hen suyễn ho khạc, lưỡi rêu vàng cáu, mạch hoạt sác.

Chú ý : Phương thuốc này chủ yếu dùng ở người vốn có nhiều đờm, phục cảm phong hàn làm phế khí bí lại, gây cơn hen suyễn ho khạc, khí cấp, đờm nhiều. Nếu tân cảm phong hàn, tuy có hen suyễn với sợ lạnh, người nóng không mồ hôi, song không có đờm nhiệt thì không dùng.