ÐINH HƯƠNG THỊ ÐẾ THANG

 

- Ðinh hương

- Nhân sâm

 

- Sinh khương

- Thị đế

 

Công dụng : Ôn trung ích khí, giáng nghịch chỉ nấc.

Chủ trị : Vệ khí hư hàn. Nấc không ngừng, ngực tắc, mạch trì.