ÐỊNH GIẢN HOÀN

 

- Thiên ma

- Bối mẫu

- Bán hạ

- Ðởm nam tinh

- Thạch xương bồ

- Toàn yết

- Trần bì

- Viễn chí

- Ðan sâm

 

- Phục linh

- Phục thần

- Cam thảo

- Cương tàm

- Hổ phách

- Ðăng tâm thảo

- Mạch môn

- Thần sa

Công dụng : Làm sạch đờm tức phong.

Chủ trị : Ðờm nhiệt nhiễu ở trong gây động kinh ở trẻ em, người lớn.