ÐIỀU VỊ THỪA KHÍ THANG

 

- Ðại hoàng

- Cam thảo

 

- Mang tiêu

Công dụng : Bệnh dương minh có táo kết ở trường vị. Ỉa không ra phân, người nóng bừng bừng , khát tâm phiền, hoặc bụng chướng mãn, hoặc nói mê sảng, lưỡi vàng, mạch hoạt sác, hoặc nhiệt thịnh ở trường vị gây phát ban nôn máu, máu cam, miệng răng hầu họng sưng đau.