ÐIỀU KINH HOÀN

 

- Ích mẫu

- Ngải cứu

 

- Hương phụ

 

 

Công dụng : Ðiều kinh.

         Chủ trị : Kinh nguyệt không đều. Kinh trước hoặc sau kỳ, hoặc trước sau không nhất       định. Lượng kinh nhiều quá hoặc ít quá, sắc bầm đen, chất loãng hay có hòn cục, bụng dưới đau nhiều hoặc lâm râm, người mệt mỏi, sức khoẻ giảm súc.