DIÊN HỒ SÁCH TÁN

 

- Ðương quy

- Xích thược

- Cam thảo

- Nhũ hương

- Diên hồ sách

 

- Nhục quế

- Mộc dược

- Bồ hoàng

- Khương hoàng

- Mộc hương

Công dụng : Hành khí hoạt huyết, điều kinh chỉ thống.

Chủ trị : Phụ nữ bị thất tình, tâm bụng trên đau, hoặc đau lan ra sườn lưng, hoặc đau lan ra rốn, vai đau như đâm ở cả trên và dưới, kinh g đều, tất cả các đau do khí huyết.