ÐỊA HOÀNG ẨM TỬ

 

- Thục địa

- Ba kích

- Sơn thù

- Thạch hộc

- Nhục thung dung

- Phụ tử

 

- Ngũ vị tử

- Quan quế

- Bạch linh

- Mạch môn

- Xương bồ

- Viễn chí

Công dụng : Tư thận âm, bổ thận dương, khai khiếu hoá đờm.

Chủ trị : Chứng nói khó, không phát âm được. Lưỡi cứng không nói được. Chân yếu không đi được, mồm khát không muốn uống, mạch trầm tế nhược.

Chú ý : Không dùng cho can dương thiên căng, vì thuốc thiên về ôn bổ.