ÐẠO XÍCH TÁN

 

- Sinh địa

- Mộc thông

 

- Sinh cam thảo

 

 Công dụng: Thanh tâm, dưỡng âm, lợi thuỷ thông lâm.

Chủ trị: Nhiệt thịnh ở kinh tâm. Ngực tâm phiền nhiệt (bồn chồn bứt rức do nhiệt), mặt đỏ khát nước và muốn uống nước lạnh, có thể loét miệng lưỡi. Hoặc là nước tiểu đỏ đặc, đi tiểu đau ở ống đái (nhiệt ở tâm di xuống tiểu trường).

Chú ý: Phương thuốc này dùng cho chứng thận (thuỷ) hư, hoả (tâm) chưa thực, nó vừa lợi thuỷ song không thương âm, vừa tả hoả song không làm tổn thương vệ khí.