ÐÀO NHÂN THỪA KHÍ THANG

 

- Ðào nhân

- Quế chi

- Mang tiêu

 

- Ðại hoàng

- Chích thảo

 

Công dụng : Phá huyết hạ ứ.

Chủ trị : Hạ tiêu súc huyết. Tiểu phúc kết hàn cấp, (súc huyết), tự đái, nói sảng, phiền khát, đêm nóng sốt nặng thì phát cuồng.