ÐAN SÂM ẨM

 

- Ðan sâm

- Ðàn hương

 

- Sa nhân

 

 

Công dụng : Hoạt huyết khử ứ, hành khí chỉ thống.

Chủ trị : Huyết ứ khí trệ, tâm vị đau.