ÐẠI THỪA KHÍ THANG

 

- Ðại hoàng

- Chỉ thực

- Hậu phát

- Mang tiêu

 

Công dụng: Hạ mạnh (tuấn hạ) nhiệt kết.

Chủ trị: - Chứng thực của dương minh phủ. Ỉa không ra phân, luôn đánh trung tiện, bụng tắc đầy, đau cự án, sờ thấy cứng, nặng thì triều nhiệt (sốt cơn) nói mê sảng, ra mồ hôi chân tay, rêu vàng khô, lưỡi nứt, mạch trầm thực.

- Nhiệt kết bàng lưu: ỉa ra nước, không có phân, đau bụng quanh rốn, ấn sờ thấy cục cứng mồm lưỡi khô, mạch hoạt thực.

- Lý thực gây ra chứng nhiệt quyết, chứng kính hoặc cuồng.