ÐẠI TẦN GIAO THANG

 

- Tần giao

- Bạch thược

- Phòng phong

- Bạch chỉ

- Thục địa

- Khương hoạt

- Cam thảo

- Tế tân

 

- Hoàng cầm

- Bạch truật

- Bạch linh

- Xuyên khung

- Ðương quy

- Ðộc hoạt

- Thạch cao

- Sinh địa

 

Công dụng : Khu phong thanh nhiệt, dưỡng huyết hoạt huyết.

Chủ trị : Phong tà bắt đầu trúng kinh lạc. Liệt mặt , nói khó, chân tay không vận động được.