PHƯƠNG THUỐC GIẢI BIỂU CÔNG LÝ

ÐẠI SÀI HỒ THANG

 

- Sài hồ

- Thược dược

- Chỉ thực

- Bán hạ

 

- Sinh khương

- Hoàng cầm

- Ðại táo

- Ðại hoàng

Công dụng : Hoà giải thiếu dương ở ngoài, tả nhiệt kết ở trong.

Chủ trị : Bệnh của thiếu dương và dương minh hợp lại. Hàn nhiệt vãng lai, ngực sườn đầy tứcnôn, hơi bồn chồn, tâm hạ đầy đau hoặc tâm hạ tắc cứng, ỉa khó, không ra phân hoặc nhiệt lỵ, rêu vàng, mạch huyền hữu lực.