ÐẠI PHÀN HOÀN

 

- Vỏ đại

- Minh phàn

 

- Nước mía

Công dụng : Làm nhuận và thông tràng.

Chủ trị : Nhiệt kết đại tràng. Ỉa không ra phân. Miệng thở hôi và nóng, bụng đầy, nước tiểu vàng, rêu lưỡi  vàng mỏng, mạch hoạt thực.