ÐẠI KIẾN TRUNG THANG

 

- Thục tiêu

- Di đường

 

- Nhân sâm

- Can khương

 

Công dụng : Ôn trung bổ hư, giáng nghịch chỉ thống.

Chủ trị : Ở trung tiêu dương suy hư và âm hàn thịnh. Vùng tim ngực rất lạnh và đau, nôn không thể ăn được, trong bụng hàn thượng xung làm da bụng gồ lên, còn có đau đầu chân tay không thể sờ mó vào được, rêu lưỡi trắng trơn, mạch tế khấn, nặng thì chân tay quyết lạnh mạch phục, hoặc sôi bụng (do hàn ẩm tích ở trong).