ÐẠI HOÀNG PHỤ TỬ THANG

 

- Ðại hoàng

- Phụ tử  

 

- Tế tân

Công dụng: Ôn dương tán hàn, tả kết hành trệ.

Chủ trị: hàn tích lý thực. Bụng đau ỉa bí, dưới sườn hơi đau, người nóng chân tay quyết lạnh, lưỡi rêu trắng cáu, mạch khẩn huyền.