ÐẠI HOÀNG MẪU ÐƠN THANG

 

- Ðại hoàng

- Ðông qua tử

- Mang tiêu

 

- Mẫu đơn

- Ðào nhân

Công dụng : Tả nhiệt phá ứ, tán kết tiêu thũng.

Chủ trị : Trường ung sơ khởi, bụng dưới sưng có tắc cứng. Ấn vào đau, đái tự điều hoặc co chân phải, kéo ra thì đau mạnh, hoặc thường nóng, ra mồ hôi ố hàn, lưỡi rêu mỏng vàng bẩn.