ÐẠI HÃM HUNG THANG

 

- Ðại hoàng

- Mang tiêu

 

- Cam toại

Công dụng : Tả nhiệt trục thuỷ.

Chủ trị : Chứng kết ở ngực (kết hung). Từ mỏ ác (tâm hạ) đến bụng dưới cứng đầy và đau không sờ được, ỉa bí, phân kết , có triều nhiệt, hoặc đoản khí, thao cuồng bồn chồn (thao phiền) mặt lưỡi khô, mạch trầm khẩn hữu lực.