ÐẠI ÐỊNH PHONG CHÂU

 

- Sinh quy bản

- Ngũ vị tử

- A giao

- Sinh mẫu lệ

- Kê tử hoàng

- Can địa hoàng

 

- Sinh bạch thược

- Ma nhân

- Chích thảo

- Mạch môn

- Sinh miết giáp

Công dụng : Tư âm tức phong.

Chủ trị : Tà nhiệt lưu lâu, nhiệt đốt chân âm ở bệnh nhiệt, hoặc dùng nhằm thuốc hạ, ra mồ hôi làm tân dịch bị tổn thương lần nữa. Người mệt mỏi, co duỗi chân tay, mạch khí hư suy, lưỡi đỏ ít rêu, có lúc muốn thoát (do chân âm đại suy).