ÐẠI BỔ ÂM HOÀN

 

- Hoàng bá

- Thục địa

- Tri mẫu

 

- Tuỷ lợn

- Quy bản

 

 

Công dụng : Tư âm giáng hoả.

Chủ trị : Can thận âm hư, hư hỏa thượng viêm. Cốt chưng triều nhệt, mồ hôi trộm, di tinh, ho khạc huyết, tâm phiền dễ cáu gắt, chân gối đau nóng hoặc teo mềm, lưỡi đỏ ít rêu, mạch xích sác hữu lực.

Chú ý : Không dùng phương này trong trường hợp âm kém lại có ăn ít ỉa lỏng, hoặc thực hoả.