LIỄM PHẾ CHỈ HO

CỬU TIÊN TÁN

 

- Nhân sâm

- Ô mai

- Khoản đông hoa

- Tang bạch bì

- Cát cánh

- Anh túc xác

Công dụng : Liễm phế chỉ ho, ích khí dưỡng âm.

Chủ trị : Ho lâu không khỏi, phế hư khí nhược, ho nặng thì khí suyễn tự ra mồ hôi, mạch hư sác.