CỐ KINH HOÀN

 

- Hoàng cầm

- Hương phụ

- Bạch thược

 

- Xuân căn bì

- Hoàng bá

- Quy bản

 

Công dụng : Âm hư nội nhiệt, kinh ra không dứt, có băng rồi lại lậu, sắc kinh đỏ sẩm, hoặc có cục tím, tâm ngực phiền nhiệt, đau bụng, nước đái đỏ, lưỡi đỏ, mạch huyền sác.