CHỈ THỰC CỮU BẠCH QUẾ CHI THANG

 

-Chỉ thực

- Cữu bạch

- Qua lâu

 

- Hậu phát

- Quế chi

 

Công dụng : Thông dương tán kết, khứ đờm hạ khí.

Chủ trị : Hung tý. Ngực đầy,đau, nặng thì xuyên ra lưng, suyễn tức ho, chảy dãi, đoản khí, khí từ sườn thúc lên tâm, rêu trắng cáu, mạch trầm huyền hoặc khẩn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ THỰC CỮU BẠCH QUẾ CHI THANG

 

-Chỉ thực

- Cữu bạch

- Qua lâu

 

- Hậu phát

- Quế chi

 

Công dụng : Thông dương tán kết, khứ đờm hạ khí.

Chủ trị : Hung tý. Ngực đầy,đau, nặng thì xuyên ra lưng, suyễn tức ho, chảy dãi, đoản khí, khí từ sườn thúc lên tâm, rêu trắng cáu, mạch trầm huyền hoặc khẩn.