CHỈ THẤU TÁN

 

- Cam thảo

- Cát cánh

- Trần bì

- Tử uyển

 

- Bách bộ

- Kinh giới

- Bạch tiễn bì

 

Công dụng : Chỉ ho hoá đờm, sơ biểu tuyên phế.

Chủ trị : Phong tà phạm phế. Ho khạc ngứa họng, hoặc hơi ố hàn phát nóng, rêu lưỡi trắng mỏng.