CHỈ CỬU LỴ PHƯƠNG

 

- Lá mơ lông

- Muối ăn

 

- Lồng đỏ trứng gà

 

Công dụng : Chỉ cửu lỵ.

Chủ trị : Lỵ mãn tính, do bị lỵ cấp tính chữa không khỏi hẳn chuyễn sang. Triệu chứng ỉa mót rặn, phân ít, có lẫn chất nhày.