CHÍCH CAM THẢO THANG

 

- Quế chi

- Mạch môn

- Cam thảo

- Nhân sâm

 

- Sinh khương

- Sinh địa

- A giao

- Ðại táo

Công dụng : Ích khí tư âm, bổ huyết phục mạch.

Chủ trị : Khí hư huyết nhược. Mạch kết đại, tim đập thình thịch, người gầy khí đoản, hư phiền ngủ kém, tự hãn hoặc mồ hôi trộm, họng khô lưỡi ráo, ỉa khó hoặc hư nhiệt, mạch hư sác.