CHÂU XA HOÀN

 

- Hắc sửu

- Nguyên hoa

- Ðại hoàng

-Trần bì

- Tân lang

- Cam toại

- Ðại kích

- Thanh bì

- Mộc hương

- Khinh phấn

 

 Công dụng: Hành khí trục thuỷ.

Chủ trị: Thuỷ nhiệy úng ở trong, khí cơ bị trở ngại .Phù thũng thuỷ chướng khát, thở thô, bụng cứng, bí đại tiểu tiện, mạch tràm sác hữu lực.

Chú ý: Không dùng cho người hư và thai phụ.

Sau khi uống thuốc, thuỷ chướng chưa hết, người bệnh khoẻ thì cách ngày uống một lần.