CÁT MẠCH THANG :

 

- Mạch môn

- Cỏ nhọ nồi

 

- Cát căn

- Trúc điệp

 

Công dụng : Thanh tả vị hoả, tư âm.

Chủ trị : Vị nhiệt. Thượng vị khó chịu, đau, môi đỏ miệng hôi, bụng cồn cào, đại tiện bí kết, rêu vàng, mạch hoạt sác.

         Chú ý : Cát mạch thang vừa thanh nhiệt ở vị, vừa dưỡng vị âm, vừa lương huyết chỉ            huyết. Thanh vị tán chủ yếu thanh vị lương huyết, không có tác dụng dưỡng vị âm.