CẤP CỨU HY DIÊN TÁN

 

- Tạo giác

 

- Bạch phàn

Công dụng : Khai khiếu, gây nôn.

Chủ trị : Chứng bế của trúng phong, đờm dãi nhiều, họng kêu lọc sọc, khí tắc không thông, thần không tỉnh, hoặc ngã bất tỉnh, méo mồm, mạch hoạt thực hữu lực. Cũng trị hầu tý.