CAM MẠCH ÐẠI TÁO THANG

 

- Cam thảo

- Tiểu mạch

 

- Ðại táo

 

 

Công dụng : Dưỡng tâm an thần. Hoà trung hoãn cấp và bổ tỳ khí.

Chủ trị : Tạng táo. Tinh thần hoảng loạn, thường bi thương muốn khóc. Khó tự chủ không ngủ yên giấc, có khi ngôn ngữ hành vi bất thường, lưỡi đỏ.