CAM LỘ TIÊU ÐỘC DƠN

 

- Hoàng cầm

- Bạc hà

- Bối mẫu

- Sạ can

- Mộc thông

- Nhân trần

 

- Hoạt thạch

- Thạch xương bồ

- Hoắc hương

- Liên kiều

- Ðậu khấu

 

Công dụng : Lợi thấp hoá trọc, thanh nhiệt giải độc.

Chủ trị : Thấp ôn lưu hành, tà ở phần khí. Phát nóng, mệt mỏi, ngực đầy bụng chướng, chân tay ê ẩm, họng sưng, người vàng, mang tai sưng, khát, nước tiểu vàng sẫm, nôn ỉa, đái đục, rêu lưỡi trắng hoặc khô vàng.