BỔ VỊ DƯƠNG PHƯƠNG

 

- Nhân sâm

- Bạch truật

 

-  Trầm hương

 

Công dụng: Bổ dương thông tiện.

Chủ trị: Táo kết do vị dương suy tổn. Người suy yếu, táo kết, mạch quan bên phải trầm vi vô lực.