BỔ TỲ ÂM TIỄN

 

- Bạch truật

- Bố chính sâm

- Thục địa

 

- Can khương

- Long nhãn

- Cao ban long

 

Công dụng : Bổ tỳ vị âm.