BỔ TỲ ÂM PHƯƠNG

 

- Thục địa

- Ðương qui

- Bạch truật

 

-  Nhục thung dung

- Ngưu tất

Công dụng: Bổ âm thông tiện.

Chủ trị: Táo kết do tỳ vị âm hư tổn. Người hư yếu, vị dương độc cang, phân khô, táo kết, mạch quan bên phải phù khâu.