BỘT TRỤC THUỶ

 

- Ðinh lịch

- Diêm tiêu

 

- Hắc sửu

- Quế

 

Công dụng: Trục thuỷ phân lợi.

Chủ trị: Phù thũng dai dẳng lâu ngày không khỏi, hoặc đỡ rồi phù tái phát ở cục bộ hoặc toàn thân, ăn uống lúc được lúc không, nước đái ít, rất ít, lúc vàng lúc trắng, mạch huyền nhu hoặc huyền sác.

Chú ý: Ðình lịch là hạt đay, không phải là đình lịch tưtrong thuốc Bắc.