BỔ TRUNG ÍCH KHÍ THANG

 

- Hoàng kỳ

- Nhân sâm

- Trần bì

- Sài hồ

 

- Chích thảo

- Ðương quy

- Thăng ma

- Bạch truật

Công dụng : Bổ trung ích khí, thăng dương cử hãm.

Chủ trị : - Tỳ vị khí hư, người nóng ra mồ hôi, khát, thích uống ấm, thiểu khí lười nói, ngưới mệt mỏi, chân tay yếu, sắc mặt trắng bệch, ỉa nóng, mạch hư hồng, chất lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng.

- Khí hư hạ hãm. Lòi dom, sa dạ con, ỉa lỏng mạn, lỵ mạn, sốt rét mạn.