BỔ THUỶ THANH TÂM CỐ TINH THANG

 

- Ðậu đen

- Hạt hoè

- Hạt sen

- Tâm sen

 

- Chi tử

- Thục địa

- Khiếm thực

- Chích thảo

 

Công dụng : Bổ thuỷ, thanh tâm, cố tinh.

Chủ trị : Mộng tinh do tâm hoả động. Mộng thấy giao hợp với nữ và xuất tinh, mặt mày xây xẩm, tai ù, thắt lưng đau, mỏi rũ, gầy, nước tiểu vàng, ít, lưỡi đỏ, mạch tế sác.