BỔ LIỄM ÂM AN THẦN PHƯƠNG

 

- Ðại phụ tử

- Bạch thược

- Mạch môn

- Cao ban long

- Liên nhục

- Phục thần

 

- Ðan sâm

- Thục địa

- Viễn chí

- Ðại táo

- Ngũ vị tử

Công dụng : Bổ âm liễm dương.

Chủ trị : Âm hư không liễm được dương, nên dương phù việt. Trên nhiệt dưới hàn, mình nóng như lửa, tay chân giá lạnh như băng, hôn mê bất tỉnh, nói sảng, đầu mặt mồ hôi vã ra, lâm vào tình thế nguy thoát, phiền khát.