BỒI THỔ CỐ TRUNG PHƯƠNG

   

- Thục địa

- Cam thảo

 

- Bạch truật

- Can khương

 

Công dụng : Bồi thổ cố trung.

Chủ trị : Một mặt thì tỳ âm  thương tổn, một mặt thì vị dương quá mạnh, lại vì ăn nhiều những vị xào nướng, những thức thơm ráo mà gây nên bệnh hoặc ăn được mà không tiêu, hoặc miệng, dạ dày khô ráo không nạp được đồ ăn, hoặc nôn mửa ỉa chảy, cũng như chứng tỳ hư không tàng nạp được nguyên khí mà phát nhiệt. Vị nhiệt tân dịch khô ráo dần dần tạo thành các chứng phiên vị, quan cách, đều có công hiệu.