BỐI MẪU QUA LÂU TÁN

 

- Bối mẫu

- Thiên hoa phấn

- Qua lâu

 

- Cát cánh

- Phục linh

 

 

Công dụng : Nhuận phế thanh nhiệt, lý khí hoá đờm.

Chủ trị : Phế táo có đờm, khạc đờm khó khăn, đờm dính không ra, hầu họng khô.