BỔ DƯƠNG TIẾP ÂM PHƯƠNG

 

- Bạch truật

- Bố chính sâm

- Thục đia

 

- Chích thảo

- Ðại phụ tử

 

Công dụng : Bổ dương tiếp âm.

Chủ trị : Hư lao sợ lạnh, ho hen, đờm dãi nghẹt tắc ở họng, thuỷ không thông lợi. Hình thể đen gầy. Ăn uống ngày một kém sút, tiểu tiện bí gắt, đại tiện lỏng.

Phàm chứng hiện ra dương hư 10 phần và âm hư 7- 8 phần thì dùng phương này bổ dương để tiếp âm.