BỔ DƯƠNG HOÀN NGŨ THANG

           

- Ðào nhân

- Ðương quy

- Xích thược

- Hồng hoa

 

- Ðịa long

- Hoàng kỳ

- Xuyên khung

 

 

Công dụng : Bổ khí, hoạt huyết, thông lạc.

Chủ trị : Di chứng trúng phong, bán thân bất toại, méo mồm, lệch mắt, nói khó, mồm chảy dãi, chân không dùng được, đái nhiều hoặc đái dầm, rêu lưỡi trắng, mạch hoãn.