BỐ ÐẠI HOÀN

 

- Dạ minh sa

- Bạch truật

- Nhân sâm

- Vô di

 

- Sử quân tử

- Bạch linh

- Lô hội

- Cam thảo

Công dụng : Tẩy giun tiêu cam, bổ dưỡng tỳ vị.

Chủ trị : Cam tích trẻ em. Người nóng mặt vàng, chân tay khẳng khiu, bụng ỏng đít beo, mắt nhìn không rõ.