BỔ ÂM TIẾP DƯƠNG PHƯƠNG

 

- Thục địa

- Bố chính sâm

- Bạch truật

 

- Bạch thược

- Can khương

 

 

Công dụng : Bổ âm tiếp dương.

Chủ trị : Các chứng hư lao sốt âm hâm hấp, ho luôn không dứt, hính sắc tiều tuỵ, khí kém, ăn ít, tiểu tiện ít mà đỏ, đại tiện lỏng. Phàm các chứng âm hư mười phần và dương hư bảy phần thì dùng phương thuốc này bổ âm để tiếp dương.